Topp
  • 300739103_hos

Företagshistoria

Företagshistoria

HISTORIA

2013 bildades HMKN.Huvudverksamheten var att samarbeta med små och medelstora offentliga sjukhus och privata sjukhus samt var leverantör av medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial.

2014 startade en fabrik i samarbete med välkänd inhemsk läkemedelskoncern för att gemensamt forska och utveckla, välja material och tillverka medicinska förnödenheter.

Under 2015 startade vår egen FoU-avdelning för att utveckla och designa produkter.

Deltog 2016 i budgivningen av utrustning och förbrukningsvaror från topp tre sjukhus, tillhandahållit utrustning, förbrukningsvaror och desinfektionsskyddsmaterial.

Under 2018 Samarbetade med tredje terminaler som detaljhandelsapotek och kliniker för att tillhandahålla medicinsk utrustning och desinfektions- och skyddsprodukter.

Under 2020 På grund av utbrottet av covid-19 började vi tillhandahålla desinfektions- och anti-epidemiförnödenheter till skolor, dagis, statliga myndigheter och stora företag;utrikeshandeln har expanderat från offline till online, båda på ett tvådelat sätt.